BIG DATA ข้อมูลที่มากมายมหาศาล

News

BIG DATA ข้อมูลที่มากมายมหาศาล ขึ้นชื่อว่า ‘ข้อมูล’ ย่อมต้องมีคุณค่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Big Data กำลังเข้ามามีบทบาทมากมายในธุรกิจ ไม่ว่าจะด้านการวางแผนหลังบ้าน หรือแม้กระทั่งช่องทางการขายหน้าบ้าน จึงเรียกได้ว่า ใครพร้อมก่อน ก็สามารถเป็นผู้เดินเกมได้ก่อนในกลุ่มธุรกิจนั้นๆ ไม่ว่าธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ก็จำเป็นต้องใข้ Big Data โดยทั้งสิ้น หากผู้ประกอบการสามารถเก็บพัฒนาข้อมูล และนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เชิงลึกได้อย่างแม่นยำ ก็ช่วยในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ และช่วยสร้างความแตกต่างทำให้ธุรกิจกลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นออกมาจากคู่แข่งได้อีกด้วย

Big Data มีประโยชน์มากมายหลายประการ แต่ที่เห็นได้ชัดเจนมีอยู่ ๒ ประการ คือ

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำ ให้เห็นความรู้ที่ซ่อนอยู่ เช่น ข้อมูลสภาพอากาศจากเครื่องมือตรวจวัดจำ นวนมาก ทั้งดาวเทียม เรดาร์ทุ่นในมหาสมุทร ทำให้สามารถพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยำ

๒. การเกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ ทำ ให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจในบริการจะเห็นได้ว่าข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายซึ่งมีอยู่มากมายมหาศาล เมื่อนำ เอาแนวคิดBig Data มาวิเคราะห์ประมวลผลทำ ให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรและผู้รับบริการ

บริษัทสามารถใช้ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บไว้มาพัฒนาระบบ, กระบวนการ บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น, สร้างแคมเปญการตลาดเฉพาะบุคคลจากความชอบของลูกค้า และเพิ่มกำไรได้ในที่สุด

เมื่อธุรกิจสามารถใช้ Big Data ให้เกิดประโยชน์ได้ ก็จะมีความสามารถในการแข่งขันสูงมากกว่าคนอื่น เพราะว่าใช้ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และเห็นข้อมูลเชิงลึกได้มากกว่า

ยกตัวอย่าง Big Data ของลูกค้า มาดูกันว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง

-Comparative analysis: ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน, ความผูกพันของลูกค้า (engagement) แบบ real-time เพื่อให้เราสามารถเปรียบเทียบ สินค้า, บริการ หรือ ความสำคัญของแบรนด์ brand authority ได้
-Social media listening: ดูว่าผู้คนพูดถึงแบรนด์หรือสินค้าอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วสร้างแคมเปญดึงดูด
-Marketing analysis: สร้างโปรโมชั่นของสินค้า หรือบริการใหม่ๆที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

แม้ว่าเรื่องราวของ Big Data ฟังดูแล้วยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในระหว่างทางที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการปรับกระบวนการทำงานใหม่เพื่อให้เอื้อต่อการจัดเก็บข้อมูล แล้วปรับนโยบายบริษัทให้สอดคล้องกับการทำ Big Data ด้วยหรือไม่? จะทำได้สำเร็จหรือไม่? สารพัดความกลัวที่จะเกิดขึ้น Big Data ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายคนกลัว อาจเพราะมันใหญ่และมีรายละเอียดเยอะ จึงทำให้การใช้งาน Big Data ค่อนข้างมีอุปสรรค แท้จริงแล้วอุปสรรคต่างๆ นี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องเผชิญหน้าเพื่อพัฒนาและก้าวกระโดดต่อไป