ไวรัสเริมสองชนิดส่งผลต่อการเผาผลาญกลูโคสที่บกพร่อง

health news

ไวรัสเริมทั่วไปสองตัวอาจส่งผลต่อการเผาผลาญกลูโคสที่บกพร่องและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ในหมู่ผู้ติดเชื้อไวรัสเริมเป็นหนึ่งในไวรัสที่แพร่หลายมากที่สุดในมนุษย์ โดยปัจจุบันรู้จักถึง 8 ชนิด สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการติดเชื้อแฝงตลอดชีวิตในโฮสต์ของพวกเขาหลังจากการติดเชื้อเบื้องต้นเริ่มแรกซึ่งมักจะไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ

T2D เป็นหนึ่งในโรคเมตาบอลิซึมที่แพร่หลายและมีความสำคัญมากที่สุด โดยมีประชากรประมาณ 9.3% ทั่วโลกที่มีอาการดังกล่าว ณ ปี 2019 โดยมีภาระการตายสูงโดยหลักจากโรคหลอดเลือดหัวใจ มีปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมที่เป็นที่รู้จักมากมายสำหรับ T2D แต่จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ ไวรัสได้รับการเสนอให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของโรคเบาหวานประเภท 1 ซึ่งตับอ่อนหยุดผลิตอินซูลินเพียงพอ บุคคลอาจได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะก่อนเบาหวานเมื่อมีระดับน้ำตาลในการอดอาหารบกพร่อง (IFG) หรือความทนทานต่อกลูโคสที่บกพร่อง (IGT) การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าอัตราอุบัติการณ์ของ T2D นั้นสูงกว่ามากในผู้ที่เป็นโรค prediabetes (7.6% ต่อคนต่อปี) มากกว่าบุคคลที่มีความทนทานต่อกลูโคสปกติ

noi