เทคนิคที่สมบูรณ์ของโครงข่ายประสาทเทียมในสมอง

health news

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสมองที่ระดับเซลล์ย่อย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในพันล้านของเมตร ในขณะเดียวกันก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วย วิธีการเฉพาะที่มีรายละเอียดเอาชนะความท้าทายของเนื้อเยื่อการถ่ายภาพในระดับต่างๆ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นเซลล์โดยรอบและวิธีการทำงานของเซลล์เหล่านี้

เพื่อสร้างภาพที่สมบูรณ์ของโครงข่ายประสาทเทียมในสมองวิธีการถ่ายภาพต่างๆ ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเยื่อ เซลล์ และโครงสร้างย่อย อย่างไรก็ตาม วิธีเดียวสามารถจับข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างหรือหน้าที่ของเนื้อเยื่อได้เท่านั้น และการดูรายละเอียดในระดับนาโนเมตรหมายความว่านักวิทยาศาสตร์สูญเสียข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่กว้างขึ้น ซึ่งหมายความว่าเพื่อให้ได้รับความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับเนื้อเยื่อ เทคนิคการถ่ายภาพจะต้องผสมผสานกัน นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาแนวทางที่ผสมผสานวิธีการสร้างภาพทั้ง 7 วิธี ซึ่งรวมถึงการ ถ่ายภาพ ในวิฟ การเอ็กซ์เรย์ซินโครตรอน และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบปริมาตร พวกเขาแสดงให้เห็นถึงวิธีการของพวกเขาโดยการถ่ายภาพสมองสองส่วนที่แตกต่างกันในหนู

noi