เชิงเขา ชคารา จุดที่สูงที่สุดของจอร์เจีย

travel news

ทางขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัสที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,200 เมตร หมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้เป็นชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องสูงสุดในยุโรป อุชกูลีตั้งอยู่ที่เชิงเขา ชคาราซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของจอร์เจีย มีชื่อเสียงจากหอคอยป้องกันยุคกลางที่เชื่อมต่อกับบ้านแต่ละหลัง มันอยู่ลึกเข้าไปในภูมิภาคสวาเนติ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกตัดขาดจากส่วนอื่นๆ ของประเทศ เมืองหลักของเมสเทียกำลังจะกลายเป็นเมืองจอร์เจียที่เทียบเท่ากับรีสอร์ตสวิส แต่อุชกูลี ได้รับการช่วยเหลือจากเส้นทางคมนาคมที่น่าสงสาร ซึ่งได้ช่วยรักษาความรู้สึกที่ไร้กาลเวลาของหมู่บ้านไว้ชายหนุ่มควบม้าไปตามทางดินบนหลังม้าระหว่างหอคอยที่พังทลาย หลบปศุสัตว์ในถนนอุชกูลีและภูมิภาคสวาเนติตอนบนจัดเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

noi