อาการโรคหัวใจ รู้ไว้ไม่เสี่ยง

News

อาการโรคหัวใจ รู้ไว้ไม่เสี่ยง อาการโรคหัวใจเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เพราะเป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การเรียนรู้ถึงสัญญาณสำคัญของโรคหัวใจจะช่วยให้รับมือกับโรคนี้ได้อย่างทันท่วงทีและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

อาการโรคหัวใจ

อาการโรคหัวใจในระยะเริ่มแรก

โรคหัวใจ มักแสดงสัญญาณเตือนก่อนเริ่มมีอาการรุนแรง ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคนี้สูง เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้มีความดันโลหิตสูง ควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติใด ๆ ก็ตาม โดยในช่วงเริ่มแรก อาการโรคหัวใจมักไม่คงที่ เป็น ๆ หาย ๆ และอาจทำให้เกิดความสับสนกับโรคอื่น ๆ อาการที่อาจพบได้ มีดังนี้

-ปวดบริเวณลำคอ ขากรรไกร และลำตัวช่วงบน
-หายใจลำบากหลังจากทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงปานกลาง เช่น การเดินขึ้นบันได การทำสวน การออกกำลังกายในน้ำ
-เจ็บหน้าอก รู้สึกบีบ หรืออึดอัดบริเวณหน้าอกติดต่อกันนาน 30 นาทีไปจนถึง 2-3 ชั่วโมง
-หัวใจเต้นช้าหรือเร็วผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ
-เวียนศีรษะ เป็นลม
-หายใจถี่
-รู้สึกหนาวหรือมีอาการอ่อนแรง
-แขนขามีอาการปวด บวม หรือเป็นเหน็บชา
-อ่อนเพลียอย่างรุนแรง
-นอกจากนี้ โรคหัวใจที่เกิดจากการติดเชื้อที่หัวใจอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ไอแห้ง ๆ มีไข้ มีผื่นที่ผิวหนัง เป็นต้น

ภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจที่มีโอกาสเกิดขึ้นตามมา มีดังนี้

หัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวาย เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคหัวใจ เมื่อหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างเพียงพอ โดยภาวะหัวใจล้มเหลวนี้อาจเกิดขึ้นได้จากโรคที่เกี่ยวกับหัวใจหลาย ๆ โรค ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ หรือโรคลิ้นหัวใจ

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภาวะหลอดเลือดแดงตีบตัวเป็นสาเหตุของลิ่มเลือดที่มาปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดผ่านหลอดเลือดเพื่อไปเลี้ยงหัวใจ และอาจส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจในส่วนนั้น ๆ เสียหายหรือถูกทำลายจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และทำให้เสียชีวิตได้

โรคหลอดเลือดในสมองขาดเลือด เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองตีบตันลงหรือถูกปิดกั้นจนเลือดไหลไปเลี้ยงสมองน้อยลง ซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินและอันตราย เนื่องจากจะส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองเริ่มตายลงได้เพียงในไม่กี่นาทีหลังเกิดภาวะดังกล่าว

โรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง อีกภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกบริเวณของร่างกาย คือการโป่งพองของผนังหลอดเลือดแดง และหากหลอดเลือดที่มีปัญหานี้แตกออกก็อาจทำให้มีเลือดออกภายในและอันตรายถึงชีวิตได้

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ โรคหลอดเลือดแดงแข็งสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนชนิดนี้ตามมา โดยมักส่งผลกระทบถึงแขนขา ทำให้การไหลเวียนของเลือดในแขนขาไม่เพียงพอจนเกิดอาการเจ็บขาขณะเดิน และหากมีอาการตีบหรือตันมากบริเวณแขนหรือขาก็อาจทำให้มีสีคล้ำขึ้นได้

ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ภาวะสูญเสียการทำงานของหัวใจ การหายใจ และการรู้สึกตัวของหัวใจอย่างเฉียบพลัน โดยเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดจากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ มีความอันตรายมากและจำเป็นต้องรีบรักษาโดยทันที ไม่เช่นนั้นจะส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต