สื่ออังกฤษแฉควีนกริ้วเจ้าชายแฮร์รี่เมแกน ประกาศลดบทบาทไม่ปรึกษาพระองค์

News

สื่อมวลชนหลายสำนักในสหราชอาณาจักร รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงไม่พอพระหฤทัย เกี่ยวกับการที่เจ้าชายแฮร์รี่ พระราชนัดดา และนางเมแกน มาร์เคิล พระชายาในเจ้าชายแฮร์รี่ ไม่นำความมากราบบังคมทูลขอพระราชทานคำปรึกษาหรือขอพระบรมราชานุญาตเรื่องลดบทบาทจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงให้ทรงทราบก่อน

หลายสำนักถึงกับใช้คำว่า Queen’s fury (ฟิวรี) หรือ ความไม่พอใจของพระราชินี บางสำนักใช้คำว่า Dismay (ดิสเมย์) หรือ ตกตะลึง ขณะที่เดอะมิร์เรอร์ พาดหัวตัวใหญ่ว่า “They didn’t even tell the Queen” หรือ พวกเขาไม่แม้แต่จะนำความกราบบังคมทูลพระราชินี นอกจากนี้ สำนักข่าวเดอะซัน ยังระบุอีกว่า นอกจากพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้ว เจ้าฟ้าชายชาร์ลส มกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นพระบิดาของเจ้าชายแฮร์รี่ และเจ้าชายวิลเลียม พระเชษฐาของเจ้าชายแฮร์รี่ ก็ทรงไม่พอพระทัยอย่างรุนแรงเช่นกัน