สารที่สกัดจากชะเอมเทศมีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านมะเร็ง

health news

ชะเอมเทศเป็นมากกว่าลูกกวาดที่คนรักหรือเกลียดกันอาจมีบทบาทในการป้องกันหรือรักษามะเร็งบางชนิด สามารถใช้ป้องกันหรือหยุดการเจริญเติบโตของมะเร็งต่อมลูกหมากได้หรือไม่ การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกระดับโมเลกุลของสารที่สกัดจากชะเอมเพื่อป้องกันหรือรักษามะเร็ง การวิจัยเพิ่มเติมอาจนำไปสู่สารเฉพาะสำหรับการใช้ทางคลินิก

ศักยภาพในการรักษาและการรักษาของสารกลีเซอไรซินผสมชะเอมเทศไตรเทอร์พีนอยด์และอนุพันธ์ของมัน อนุพันธ์ของมันจะมีศักยภาพที่ดีในการเป็นสารต้านการอักเสบและต้านมะเร็ง จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาได้ดีที่สุด แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มในการวิจัยโรคมะเร็ง ทุกคนควรออกไปกินชะเอมสักพวงไหม? ไม่น่าจะใช่ เพราะอาจส่งผลต่อความดันโลหิต เกิดปฏิกิริยากับยาบางชนิด และก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรง ซึ่งรวมถึงความตาย เมื่อใช้มากเกินไป ขนมหวานรสชะเอมหรือชาเป็นครั้งคราวอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า จนกว่าการศึกษาเพิ่มเติมจะแสดงให้เห็นวิธีควบคุมประโยชน์ของพืชให้ดีที่สุด มีการทดลองทางคลินิกในมนุษย์น้อยมาก การวิจัยของเราเกี่ยวกับเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากจะทำให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปถึงจุดที่สามารถแปลการบำบัดเพื่อช่วยป้องกันหรือรักษามะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งชนิดอื่นๆ ได้

noi