สองเป้าหมายการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

health news

เป้าหมายการรักษาที่เป็นไปได้ใหม่ 2 ประการสำหรับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ซึ่งเป็นโรคอักเสบที่เจ็บปวดซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนประมาณ 350 ล้านคนทั่วโลก โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของโรคข้ออักเสบอักเสบ ซึ่งส่งผลต่อ 1-2% ของประชากรโลก มีลักษณะเฉพาะคือการอักเสบของข้อต่อ ความเสียหายและความพิการแบบก้าวหน้า

ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ขณะนี้ยังไม่มีการรักษาตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม RA ไม่ใช่โรคของผู้สูงอายุ การเริ่มมีอาการเกิดขึ้นในผู้ใหญ่อายุระหว่าง 35-45 ปี และยังส่งผลต่อเด็กด้วย บีเซลล์เป็นเซลล์สำคัญของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตแอนติบอดีที่ต่อสู้กับการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม ใน RA เซลล์ B เหล่านี้ด้วยเหตุผลที่ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่สามารถจำเพื่อนจากศัตรูและโจมตีข้อต่อได้ สิ่งนี้นำไปสู่การอักเสบของข้อต่อที่บอกเล่าซึ่งทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวด โดยรวมแล้วงานของพวกเขาทำให้เป้าหมายการรักษาใหม่สองเป้าหมายสำหรับ RA บนเรดาร์ กลุ่มประชากรใหม่ของเซลล์บีในข้อต่อของผู้ป่วยที่เป็นโรค RA และเซลล์เหล่านี้มีการอักเสบและการรุกรานมากกว่าที่เราเคยรู้จักมาก่อน ผลกระทบที่สร้างความเสียหายขึ้นอยู่กับการผลิตข้อความที่มีรหัสเฉพาะ ในรูปของโปรตีนที่เรียกว่าไซโตไคน์ และเส้นทางพลังงานภายในเซลล์ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะคงการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ไว้ โดยพื้นฐานแล้ว พวกมันเปิดสวิตช์ทำให้เกิดการอักเสบและจะคงสภาพไว้ภายในสภาพแวดล้อมของข้ออักเสบ

noi