สหรัฐยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุด แนะเลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ

News

ก.ต่างประเทศสหรัฐ ประกาศยกระดับการเตือนภัยด้านการเดินทางต่างประเทศไปอยู่ที่ระดับ 4 หรือระดับสูงสุด โดยแนะนำให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ เนื่องจากมีความเสี่ยงติดโควิด-19 และยังเรียกร้องชาวอเมริกันที่อยู่นอกประเทศ ให้เดินทางกลับประเทศในทันที

กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ประกาศยกระดับการเตือนภัยด้านการเดินทางต่างประเทศไปอยู่ที่ระดับ 4 หรือระดับสูงสุด โดยแนะนำให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐ

นอกจากนี้ กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ยังเรียกร้องชาวอเมริกันที่อยู่นอกประเทศ ให้เดินทางกลับประเทศในทันที แต่หากไม่เดินทางกลับ ก็ให้เตรียมความพร้อมที่จะอยู่ในต่างประเทศต่อไป