ยูเอ็นอาจไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนวอนสมาชิกเร่งชำระเงินค้าง

News

คณะกรรมการงบประมาณสมัชชาใหญ่ยูเอ็นว่า หากไม่หาทางลดค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่เดือนมกราคม ยูเอ็นจะไม่มีสภาพคล่องมากพอสำหรับจัดการประชุมเมื่อเดือนก่อนส่วนในเดือนนี้ยูเอ็นจะขาดดุลหนักที่สุดในรอบทศวรรษและเสี่ยงไม่มีเงินสดมากพอจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ในเดือนหน้าการทำงานและการปฏิรูปต่าง ๆจะตกอยู่ในความเสี่ยงโดยเขาได้เริ่มใช้มาตรการพิเศษตั้งแต่เดือนก่อน

เช่น ไม่จ้างคนแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ อนุมัติการเดินทางเฉพาะที่จำเป็น เลื่อนหรือยกเลิกการประชุมบางนัดรอยเตอร์ยังเผยอีกว่า สหรัฐเป็นผู้สมทบเงินรายใหญ่ที่สุดของยูเอ็น ในสัดส่วนร้อยละ 22 ของงบประมาณปกติปี 2562 ที่ตั้งไว้กว่า 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 100,185 ล้านบาท) สำหรับดำเนินงานทางการเมือง มนุษยธรรม ปลดอาวุธ เศรษฐกิจ สังคม และการสื่อสาร สหรัฐค้างชำระเงินสมทบงบประมาณปกติปีนี้ 674 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 20,462 ล้านบาท) และหลายปีก่อนหน้านี้รวมกัน 381 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 11,567 ล้านบาท) คณะผู้แทนถาวรสหรัฐประจำยูเอ็นยืนยันตัวเลขดังกล่าวว่าเป็นจริง