ยีนสีตามีความสำคัญต่อสุขภาพจอประสาทตา

health news

เส้นทางการเผาผลาญประกอบด้วยชุดของปฏิกิริยาทางชีวเคมีในเซลล์ที่เปลี่ยนส่วนประกอบเริ่มต้นเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ มีหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ว่าเส้นทางเมแทบอลิซึมร่วมกับปัจจัยความเครียดภายนอกมีอิทธิพลต่อสุขภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อ โรคในมนุษย์หลายโรค รวมทั้งโรคจอประสาทตาหรือโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาท เกี่ยวข้องกับความไม่สมดุลของวิถีเมแทบอลิซึม

บทบาทที่สำคัญของเส้นทางเมแทบอลิซึมหนึ่งดังกล่าวในการรักษาสุขภาพของจอประสาทตาภายใต้สภาวะความเครียด ตามบทบาทในการสร้างเม็ดสีตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อตัวของเม็ดสีสีน้ำตาลของแมลงวันตา ยีนเหล่านี้เข้ารหัสส่วนประกอบของเส้นทางไคนูเรนีน ซึ่งกิจกรรมของยีนเหล่านี้จะแปลงกรดอะมิโนทริปโตเฟนด้วยขั้นตอนต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในการศึกษานี้ ผู้เขียนได้เน้นย้ำถึงการทำงานของวิถีเมแทบอลิซึมนี้ในสุขภาพของจอประสาทตา โดยไม่ขึ้นกับบทบาทในการสร้างเม็ดสี เส้นทาง Kynurenine เป็นเส้นทางเมตาบอลิซึมที่อนุรักษ์ไว้ตามวิวัฒนาการซึ่งควบคุมกระบวนการทางชีววิทยาที่หลากหลาย การหยุดชะงักนี้อาจส่งผลให้เกิดการสะสมของสารชีวโมเลกุลหรือสารป้องกันที่เป็นพิษหรือสารป้องกัน ซึ่งอาจทำให้สุขภาพของสมองแย่ลงหรือดีขึ้นตามลำดับ รวมทั้งเรตินา ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางเมแทบอลิซึมที่สำคัญนี้เพิ่งได้รับการขยายโดยทีมวิจัย

noi