ปราสาทเอดินบะระตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาหินสีดำ

travel news

สกอตแลนด์หนึ่งในดินแดนแห่งสหราชอาณาจักรที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะอังกฤษรายล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเอดินบะระเมืองหลวงของประเทสสกอตแลนด์ เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

เอดินบะระเมืองสำคัญที่นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนอยากมาเยือนสักครั้ง เพราะเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ตึกรามบ้านช่องที่สวยงามสุดโรแมนติก จนหลายแห่งของเอดินบะระได้เป็นแรงบันดาลใจของฉากสำคัญๆ ในนิยายชื่อดังที่ได้ถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์มาหลายภาคอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ นั่นเอง ไฮไลท์สำคัญที่หากไม่ได้มาเที่ยวชม ก็เหมือนมาไม่ถึงเอดินบะระ โดยปราสาทแห่งนี้เป็นป้อมปราการสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์อย่างมาก โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคยุคกลาง รายล้อมด้วยกำแพงหิน ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาหินสีดำ เดิมใช้เป็นที่พำนักของกษัตริย์ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 จนถึง ค.ศ. 1633 หลังจากนั้นบทบาทของการเป็นปราสาทที่ประทับของกษัตริย์ลดลงไปและกลายเป็นค่ายทหารในศตวรรษที่ 17

noi