ทำไมต้องใช้ฉนวนดูดซับเสียง

News

ทำไมต้องใช้ฉนวนดูดซับเสียง ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO)1 ระบุว่ามลภาวะทางเสียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์อย่างรุนแรง โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยและทำงานในเขตเมือง การควบคุมต้นกำเนิดเสียงอาจไม่ใช่ทางออกที่เป็นไปได้เสมอไป แต่หนึ่งคำตอบที่คุ้มค่าเงินลงทุนคือ การติดตั้งฉนวนดูดซับเสียงที่มีคุณภาพให้แก่ตัวอาคาร

การติดตั้งฉนวนใต้หลังคาหรือแผงหน้าอาคารอย่างถูกต้องสามารถสกัดกั้นเสียงรบกวนจากภายนอก เช่น การจราจรหรือเครื่องบิน ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การติดตั้งฉนวนภายในอาคารยังช่วยยกระดับความเป็นส่วนตัว และหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนจากที่อยู่อาศัยใกล้เคียง เช่น เสียงดนตรีหรือเสียงเดินจากอพาร์ตเมนต์ชั้นบนได้อีกด้วย

การติดตั้งฉนวนดูดซับเสียงชนิดแผง แผ่น แผ่นหนา ม้วน หรือกรานูเลต ช่วยลดปริมาณเสียงที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดตั้งบริเวณพื้นระหว่างชั้น และผนังระหว่างห้องหรือสำนักงาน

เสียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้หลายทาง ตั้งแต่เร่งภาวะสูญเสียการได้ยิน รบกวนการนอนหลับ และลดระดับความสามารถในการทำงาน

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของประชากรช่วงอายุ 12 – 35 ปีมีโอกาสสัมผัสระดับเสียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้จากสถานบันเทิงประเภทต่าง ๆ2 ในขณะที่เสียงรบกวนจากการจราจรภายในเมืองเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ควรต้องเฝ้าระวัง3

ฉนวนดูดซับเสียงปกป้องผู้อยู่อาศัยภายในอาคารจากการสัมผัสเสียงรบกวนดังกล่าวได้อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะติดตั้งในผนังและพื้นของสถานบันเทิง อาคารสำนักงาน หรือที่พักอาศัยก็ตาม

คุณประโยชน์หลักของฉนวนดูดซับเสียง:

-ปกป้องผู้อยู่อาศัยจากเสียงรบกวนภายนอก
-เสริมสร้างความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว
-ลดการสะท้อนและการส่งผ่านของเสียงระหว่างพื้นที่ภายในอาคาร
-ใช้งานได้ทั้งโครงการก่อสร้างอาคารใหม่และงานต่อเติม

การติดตั้ง
ฉนวนดูดซับเสียงร็อควูลมีให้เลือกติดตั้งทั้งแบบม้วน แบบแผ่น

เมื่อขึ้นโครงคร่าวผนังเสร็จ คุณสามารถสอดผลิตภัณฑ์ร็อควูลไว้ด้านใน เพื่อลดการส่งผ่านเสียงระหว่างพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย

ส่วนการก่อสร้างหรือต่อเติมฝ้าเพดานแบบแขวนเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งฉนวนดูดซับเสียงบริเวณฝ้า หรือเพื่อปกป้องชั้นด้านล่าง

สำหรับการส่งผ่านเสียงทางอ้อม คุณสามารถติดตั้งฉนวนดูดซับเสียงร็อควูลชนิดแผ่นรอบสายไฟ ท่อ และปลั๊กได้ โดยระวังไม่ให้เหลือช่องว่าง ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของตัวผลิตภัณฑ์

คำแนะนำหลัก:

เตรียมพื้นผิว – ขึ้นโครงคร่าวผนังหรือฝ้าแขวนจนเสร็จ เพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่สำหรับติดตั้งแผ่นฉนวนดูดซับเสียงหรือผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น
วัดพื้นที่ – วัดขนาดผนัง พื้น หรือฝ้าที่ต้องการติดฉนวน เพื่อคำนวณปริมาณวัสดุที่ต้องใช้
ตรวจสอบจุดรั่วไหล – ตรวจสอบพื้นที่ที่เสียงรั่วไหลออกจากผนัง พื้น หรือฝ้าหลัก และประเมินว่าต้องแก้ไขหรือไม่