ตรวจสอบสัญญาณทางแสงที่ไวต่อแสง

health news

เซลล์ที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบสัญญาณทางแสงที่ไวต่อแสง เทคนิคการตรวจสอบด้วยแสงอื่น ๆ จำเป็นต้องมีการดัดแปลงทางพันธุกรรมเพื่อแทรกโมเลกุลของฟลูออเรสเซนต์เข้าไปในเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งเป็นกฎการใช้งานในมนุษย์กลไกการอ่านข้อมูลเป็นแบบออพติคอลและโพรบมีขนาดนาโน นอกจากนี้ยังให้สัญญาณที่สว่างกว่ามากและอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน

ที่สูงกว่าโพรบที่มีฟลูออเรสเซนต์ การควบคุมความสามารถมัลติเพล็กซ์และความสามารถในการแบกรับข้อมูลของแสงเพื่อตัดวงจรประสาทและถอดรหัสสัญญาณอิเล็กโทรวิทยาเป็นเป้าหมายของนักประสาทวิทยาเทคโนโลยีใหม่ในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แม้ว่าเทคโนโลยีจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา Yanik กล่าวว่ามันสามารถเปิดประตูสู่การใช้งานที่หลากหลาย ในที่สุดเขากล่าวว่ามันอาจนำไปสู่การเชื่อมต่อเครื่องสมองที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การพัฒนาเทคโนโลยีเทียมเทียมที่ควบคุมโดยสมองสำหรับคนพิการ