จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ

News

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน ปัญหาบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนใจ บ่อเกรอะส้วมคือ จุดที่รับของเสียจากส้วมหรือชักโครกโดยตรง ของเสียจะไหลลงมารวมกันที่บ่อเกรอะทั้งหมด ในบางกรณีอาจมีการต่อน้ำทิ้งต่างๆจากห้องน้ำมาลงที่บ่อเกรอะ

ซึ่งพบมากในกรณีนี้ การวางระบบที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม น้ำเสียจากท่อน้ำทิ้งกับส้วมหรือชักโครกต้องแยกกัน ต้องแยกเป็นบ่อน้ำทิ้ง บ่อเกรอะ เพราะถ้ารวมเป็นบ่อเดียวกันอาจเกิดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้ง ส่งกลิ่นรบกวนไปทั่วบริเวณ โดยเฉพาะในหน้าฝนและหน้าหนาว กลิ่นจะแรงมากกว่าปกติ การแก้ไขปัญหานี้ โดยการแยกบ่อน้ำทิ้งและบ่อเกรอะออกจากกัน แต่ในบางกรณีพื้นที่อาจมีจำกัดหรือไม่สามารถทำได้ ก็อาจหาวิธีการอื่นแก้ไขโดยการใช้จุลิทรีย์อีเอ็มมาช่วยย่อยสลายลดกลิ่นลง

โดยทั่วๆไปถ้าส้วมหรือชักโครกมีการใช้งานบ่อยๆและปริมาณมากในแต่ละวัน จะส่งผลทำให้ของเสียที่บ่อเกรอะมีปริมาณมากตามไปด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการสูบของเสียและน้ำเสียจากบ่อเกรอะอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ ครั้งหรือบ่อยกว่านี้ กรณีที่มีปริมาณการใช้มากและส้วมเต็มเร็ว และหลังการสูบบ่อเกรอะเสร็จในแต่ละครั้งควรเต็มจุลินทรีย์อีเอ็มลงในบ่อเกรอะ เพื่อช่วยย่อยของเสียให้เร็วขึ้นและไม่สร้างมลภาวะส่งกลิ่นเหม็น

การเต็มจุลินทรีย์อีเอ็มในบ่อเกรอะเพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็น

ถ้ามีของเสียจำนวนมากในแต่ละวันควรหมั่นเต็มบ่อยๆ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง แต่ถ้ามีปริมาณของเสียหรือน้ำเสียน้อยก็อาจเต็มเดือนละครั้งก็ได้ ในการเติมจุลินทรีย์อีเอ็มในแต่ละครั้งไม่ควรเติมปริมาณน้อยจนเกินไป เพราะจะเกิดประโยชน์น้อย ลดกลิ่นได้น้อย ควรเติมปริมาณให้เพียงพอกับปริมาณน้ำเสีย เช่น น้ำเสีย 1 ลบ.หรือ 1 คิว ควรเติมจุลินทรีย์อีเอ็มไม่น้อยกว่า 1-3 ลิตรหรือมากกว่านี้ก็ได้ เพราะเป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์โดยตรง จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายน้ำเสียและของเสียต่างๆดีมากขึ้น

การเลือกใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม

ควรเลือกใช้จุลินทรีย์อีเอ็มที่ผลิตจากหัวเชื้อเท่านั้น ไม่ควรใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากการหมักพืชผักต่างๆ เพราะจะเป็นการเพิ่มของเสียและน้ำเสียให้มากขึ้นในระบบ และจุลินทรีย์อีเอ็มควรเป็นประเภทสดและใหม่ไม่เก่าเก็บ เพราะถ้าเป็นจุลินทรีย์อีเอ็มที่เก่าเก็บจะแอคทีฟน้อย และมักจะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร

– มีปัญหาบ่อเกรอะเหม็น ส้วมเหม็น ห้องน้ำมีกลิ่นแรง ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย

– มีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นแรงบ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็นบ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย / จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย/จุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าเหม็น

มีปัญหาห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น? ส้วมมีกลิ่นเหม็น? ห้องน้ำมีกลิ่นแรง? ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน? บ่อเกรอะส่งกลิ่นแรง? บ่อบำบัดน้ำเสียส่งกลิ่นแรง? น้ำเสียเน่าเหม็น แก้ไขได้ง่ายๆปรึกษาที่นี่

ห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวนไปถึงห้องทำงานหรือเข้าไปในห้องนอน แก้ปัญหาห้องน้ำเหม็น ห้องน้ำในคอนโดมีกลิ่นแรง แก้ไขได้ไม่ยากใช้จุลินทรีย์ช่วยบำบัดกลิ่นรวดเร็วทันใจ ไม่มีสารเคมีใดๆตกค้าง

อาคารมีปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรนในห้องน้ำ กลิ่นส้วม, กลิ่นปัสสาวะในห้องน้ำรบกวน กลิ่นเข้าไปในห้องทำงานหรือห้องนอน กลิ่นเหม็นจากห้องน้ำโชยเข้าไปในห้องทำงานหรือห้องนอน ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำงาน ไม่ต้องทุบ ไม่ต้องรื้อให้ห้องน้ำเสียหาย แก้ไขได้ไม่ยาก ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องทุบห้องน้ำทำใหม่ให้ยุ่งยาก

ข้อแนะนำพิเศษ

โดยทั่วไปในบ่อเกรอะจะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่ส่วนหนึ่งจำนวนไม่มาก เพื่อย่อยสลายสิ่งปฏิกูล ดังนั้นจึงไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายหรือทำลายจุลินทรีย์เทลงในท่อน้ำทิ้ง( ท่อเดรน )หรือชักโครก เช่น โซดาไฟ กรดซัลฟูริก กรดไนตริก เป็นต้น เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะถูกทำลาย ซึ่งจะส่งผลให้สิ่งปฏิกูลไม่ถูกย่อยสลาย ส้วมเต็มง่าย เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม

เกิดอะไรขึ้นกับห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็นรบกวนห้องส้วมที่มีปัญหาส่งกลิ่นเหม็น

ส้วมหรือห้องน้ำที่ต่อท่อน้ำทิ้ง ( ท่อเดรน )เข้ากับบ่อเกรอะ ( บ่อที่รับของเสียจากชักโครก ) อาจมีปัญหาก๊าซไข่เน่าจากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งหรือท่อเดรนเมื่อกดชักโครก ซึ่งจะสิ่งผลก่อให้เกิดกลิ่นก๊าซไข่เน่า กลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆติดตามมาได้ โดยเฉพาะฤดูฝนสำหรับบ่อเกรอะที่เป็นบ่อดินหรือบ่อปูน เมื่อฝนตกน้ำจากใต้ดินจะอิ่มและดันตัว จะทำให้ก๊าซเกิดการลอยตัวสู่ที่สูง ถ้ามีการต่อท่อน้ำทิ้งลงที่บ่อเกรอะ จะทำให้เกิดกลิ่นหรือก๊าซลอยตัวขึ้นมาได้ หรือกรณีที่มีของเสียสะสมอยู่ในท่อน้ำทิ้งจำนวนมาก ซึ่งท่อน้ำทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นท่อพีวีซี ของเสียต่างๆที่เกิดจากกิจกรรมในห้องน้ำ ทั้งสบู่ ทั้งแชมพูและอื่นๆจะไหลผ่านท่อน้ำทิ้ง และจะมีบางส่วนเกาะติดอยู่ตามแนวท่อน้ำทิ้ง เมื่อสะสมเป็นเวลานานๆเข้า จะทำให้เกิดกลิ่นขึ้น ดังนั้นกลิ่นจากห้องน้ำหรือห้องส้วมจึงมากจากจุดเหล่านี้ การแก้ไขปัญหาไม่ต้องไปทุบส้วมหรือท่อน้ำทิ้ง