สารประกอบธรรมชาติในโหระพาสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

health news

เฟนโชลซึ่งเป็นสารประกอบธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในพืชบางชนิดรวมถึงโหระพา สามารถช่วยปกป้องสมองจากพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ กลไกการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับ microbiome ในลำไลดความเป็นพิษต่อระบบประสาทในสมองของอัลไซเมอร์ได้หลักฐานที่เกิดขึ้นใหม่บ่งชี้ว่ากรดไขมันสายสั้น ซึ่งเป็นสารที่ผลิตโดยแบคทีเรียในลำไส้ที่เป็นประโยชน์และเป็นแหล่งอาหารหลัก

สำหรับเซลล์ในลำไส้ของคุณมีส่วนทำให้สุขภาพสมองดีขึ้น ความอุดมสมบูรณ์ของ SCFAs มักลดลงในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยและโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด อย่างไรก็ตาม การลดลงของ SCFAs มีส่วนทำให้เกิดการลุกลามของโรคอัลไซเมอร์อย่างไรยังคงไม่ทราบแน่ชัด SCFA ที่ได้จากลำไส้ซึ่งเดินทางผ่านเลือดไปยังสมองสามารถจับและกระตุ้นตัวรับกรดไขมันอิสระ 2 ซึ่งเป็นโมเลกุลส่งสัญญาณของเซลล์ที่แสดงออกบนเซลล์สมองที่เรียกว่าเซลล์ประสาท การกระตุ้นกลไกการตรวจวัด FFAR2 โดยสารจุลินทรีย์เหล่านี้ สามารถเป็นประโยชน์ในการปกป้องเซลล์สมองจากการสะสมที่เป็นพิษของโปรตีน amyloid-beta ที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์

noi