ความเชื่อมโยงของความผิดปกติทางพันธุกรรมในรูปแบบการเดิน

health news

นักวิจัยได้เชื่อมโยงความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับออทิสติกและปัญหาสุขภาพ กับรูปแบบการเดินโดยตรวจสอบการเคลื่อนไหวด้วยกล้องจุลทรรศน์ของผู้สวมรองเท้าผ้าใบที่มีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว ช่วยให้รูปแบบการแทรกแซงก้าวหน้าเพื่อรักษาโครงสร้างและการทำงานของสมองรูปแบบการเดินอาจเป็นลักษณะที่เปิดเผยของสุขภาพ

แต่อาการของความผิดปกติ สามารถหลบหนีด้วยตาเปล่าได้นานหลายปีจนกว่าจะสังเกตเห็นได้ชัดเจน จากปัญหาทางกายวิภาคที่แตกต่างกัน เช่น คนที่มีแขนขายาวหรือสั้น และความซับซ้อนของโรค ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะใช้รูปแบบการเดินเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของระบบประสาทในวงกว้าง ท่ามกลางความผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในวัยต่างๆ และระยะพัฒนาการต่างๆ ตามข้อมูลของ National Fragile X Foundation ประมาณ 1 ใน 468 ผู้ชายและ 1 ใน 151 ผู้หญิงเป็นพาหะของยีนผิดปกติที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการ Fragile X องค์กรแห่งชาติเพื่อความผิดปกติที่หายากบันทึกว่ามากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ถูกลบ SHANK3 มักต้องการการศึกษาโครโมโซมสองครั้งหรือมากกว่าก่อนที่จะตรวจพบการลบ ดังนั้น ความชุกโดยประมาณจะอยู่ที่ 2.5-10 ต่อล้านการเกิด โดยมีโอกาสเท่ากันที่เพศชายและเพศหญิงจะได้รับผลกระทบ นักวิจัยได้รวมข้อมูลการเดินจากผู้ป่วยหลายรายและผู้ที่ไม่มีความผิดปกติโดยใช้วิดีโอ อัตราการเต้นของหัวใจ และเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ เช่น Fitbit ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินง่าย ๆ โดยสวมรองเท้าอัจฉริยะที่รวบรวมสัญญาณต่างๆ ตามร่างกายและเท้า

noi