กำจัดสารยับยั้งโปรตีนคืนความสมดุลของเมตาบอลิซึม

health news

การกินไขมันมากจะเพิ่มความเสี่ยงของความผิดปกติของการเผาผลาญ แต่กลไกเบื้องหลังปัญหายังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนัก กุญแจสำคัญเกี่ยวกับวิธีปัดเป่าผลเสียที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง กลูโคสอยู่ในระดับต่ำ ก็จะสามารถเพิ่มการสลายไขมันเพื่อผลิตพลังงานทดแทนได้ การบริโภคไขมันในปริมาณมากจะขัดขวางการทำงาน ทำให้ระบบเผาผลาญเสียสมดุล

วิธีที่เซลล์ปิดกั้นกลไกนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในแบบจำลองที่มีชีวิต “การถอดส่วนประกอบที่ยับยั้ง SAPS3 ออกทำให้ AMPK ในหนูเหล่านี้สามารถกระตุ้นการทำงานได้ ทำให้สามารถรักษาสมดุลของพลังงานได้ตามปกติแม้ว่าจะกินไขมันในปริมาณมากก็ตาม พวกเขาสามารถรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หลีกเลี่ยงโรคอ้วนและการพัฒนาของโรคเบาหวานได้ดีเพียงใด การค้นพบนี้อาจนำไปสู่วิธีการใหม่ในการเข้าถึงสภาวะที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม ถ้าเราบล็อกกิจกรรมการยับยั้งนี้ เราสามารถช่วยผู้คนเปิดใช้งาน AMPK ได้อีกครั้ง

noi