การใช้ Influencer มีผลต่อยอดขายอย่างไร ใช้แล้วดีจริงไหม?

News

การใช้ Influencer มีผลต่อยอดขายอย่างไร ใช้แล้วดีจริงไหม? หากคุณกำลังมีคำถามว่า การทำการตลาดโดยใช้คนอาชีพ Influencer จะมีผลต่อยอดขายอย่างไร ใช้แล้วจะเวิร์กจริงไหม เราจะขออธิบายเป็นหัวข้อให้ทุกคนได้เข้าใจกันง่าย ๆ ดังต่อไปนี้เลย

1. เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์

หากมีสินค้าแบรนด์หนึ่งที่วางจำหน่ายโดยไม่มีใครพูดถึง หรือไม่มีการแนะนำกันมา โอกาสที่ผู้บริโภคจะรู้จักสินค้า หรือตัดสินใจเลือกซื้อนั้นก็จะลดน้อยลง เพราะขาดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับตัวสินค้า ไม่แน่ใจว่าซื้อไปใช้แล้วจะดีไหม

แต่การตลาด Influencer marketing จะใช้อินฟลูเอนเซอร์เป็นตัวกลางในการสื่อสารกับผู้บริโภค ด้วยการนำสินค้านั้น ๆ ไปแนะนำ หรือชักชวนให้ลองใช้กัน ซึ่งการที่ผู้บริโภคเห็นว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นมาแนะนำสินค้า ก็จะทำให้รู้สึกเชื่อมั่นในตัวสินค้า และเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น

2. กระตุ้นการมี Engagement

การมี Engagement ในที่นี้หมายถึง การที่เหล่าผู้บริโภคได้มีปฏิสัมพันธ์กับตัวแบรนด์มากขึ้น ซึ่งการที่ Influencer ได้แนะนำ, ใช้สินค้าใด ๆ พร้อมทั้งนำเสนอข้อดีของสินค้านั้น ๆ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง Engagement ต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกใกล้ชิดกับแบรนด์ขึ้นกว่าเดิม และจะกลายเป็นลูกค้าคนสำคัญที่มีความเชื่อมั่นกับแบรนด์ในอนาคต

3. กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยในวงสังคม

การใช้ Influencer marketing เป็นเหมือนตัวช่วยดึงดูดให้คนจำนวนมากหันมาสนใจและพูดคุยกันเกี่ยวกับแบรนด์สินค้านั้น ๆ มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีปฏิสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดียแพลทฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแบรนด์ หากในอนาคตมีการนำเสนอขอ้มูลข่าวสารใด ๆ จากแบรนด์ ก็มีโอกาสที่กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับทราบไปด้วย ต่อเนื่องมาจากการจุดประกายความสนใจจาก Influencer ในช่วงก่อนหน้านั่นเอง

การตลาดแบบ Influencer marketing จะเวิร์กหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างการเลือก Influencer ที่มีความเหมาะสมกับแบรนด์และสินค้า และพิจารณากลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายด้วย จึงจะถือว่าสำเร็จ แต่ถว่า Influencer Marketing นั้นอาจจะไม่เหมือนกับ Affiliate Marketing อาจจะต้องมีการศึกษาข้อดีข้อเสีย เพิ่มเติมเพื่อทำให้การลงทุนนั้นคุ้มค่ามากที่สุด