การเติบโตของกำไรต่อหุ้นในตลาด

News

บริษัทจดทะเบียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 65% ของมูลค่าตลาดรวมประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/18 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งได้ประกาศผลประกอบการกำไรสุทธิอาจต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 250,000 ล้านบาทมาอยู่ที่ 260 พันล้านบาทเนื่องจากผลขาดทุนจากสต็อกเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง

โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน กำไรต่อหุ้น (EPS) อาจลดลงเหลือ 103-105 บาทเทียบกับประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 108.6 บาท ในขณะเดียวกันสัญญาณสำหรับการปรับฐานลงของเป้าหมายกำไรต่อหุ้นในปี 2019 ยังไม่ปรากฏ การเติบโตของกำไรต่อหุ้นในตลาดในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 6.9-8.9% เป็น 112.2 บาท นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยเนื่องจากเงินทุนเคลื่อนย้ายจากสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสู่สินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางสัญญาณการกลับมาของการลงทุนจากต่างประเทศกลับสู่ตลาดหุ้นเอเชีย