การจำแนกเซลล์ภูมิคุ้มกันมีผลกระทบต่อชุดของโรค

health news

เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องใหม่เพื่อจำแนกสถานะของมาโครฟาจซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่สำคัญได้อย่างแม่นยำ การจำแนกมาโครฟาจมีความสำคัญเนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นหรือต้านการอักเสบในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ผลที่ได้คืองานนี้มีนัยสำคัญสำหรับการวิจัยและมีศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบทางสังคมที่สำคัญในวันหนึ่ง

แนวทางใหม่นี้อาจใช้กับผู้ออกแบบยาที่ต้องการสร้างการบำบัดที่กำหนดเป้าหมายไปที่โรคและภาวะภูมิต้านทานผิดปกติ เช่น เบาหวาน มะเร็ง และข้ออักเสบรูมาตอยด์ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับผลกระทบจากการเผาผลาญของเซลล์และการทำงานของมาโครฟาจ เนื่องจากการจำแนกมาโครฟาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถแยกแยะระหว่างสภาวะของมาโครฟาจได้โดยตรง โดยอาศัยการตอบสนองทางเมตาบอลิซึมภายใต้เงื่อนไขบางประการเท่านั้น ข้อมูลใหม่นี้จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัย หรือเพื่อเน้นบทบาทของเซลล์บางชนิดในสภาพแวดล้อมของโรคได้

noi